Interaktív tantermi előadásaink célja, hogy szórakoztató módon vigyük  közelebb az óvodás, általános- és középiskolás korosztályhoz a színház, az  együtt gondolkodás, a játék és dráma felszabadító élményét. 45-60 perces előadásaink a megcélzott korosztály életkori sajátosságait, tudását figyelembe véve az ő nyelvükön szólva járják körül az előadás témáin keresztül az élet mozzanatait, illuzióit. Színész drámatanárok vezetésével egyetlen téma sem marad feldolgozatlanul,  legyen az csacska kis semmiségnek tűnő kérdés vagy régóta bent feszülő komoly kétely.

Osztályok, iskolák felkérésére utazó társulatként viszünk beavató színházi  és zenei élményt és drámás foglalkozást ovisoknak,  diákoknak az ország minden területére. Ajánlatkérését a csatolt űrlapon keresztül várjuk.

Ovis zenei program Kardos-Horváth Jánossal

Hogy ki a jó környezetvédő? Aki nem szemetel az utcán ,aki nem bántja a kicicákat, aki fogmosás közben elzárja a vizet és aki rászól apura, anyura hogy autó helyett sétáljanak el az oviba. De honnan tudhat ennyi mindent egy kis ember aki még csak három, négy, öt, hat éve van a világon? Úgy hogy játszva megtanulja. Egy zenével, tánccal, nevetéssel, pörgéssel és forgással, kérdésekkel-válaszokkal teli foglalkozás keretében. Ezt nyújtja Kardos-Horváth János, a Kaukázus és a Hahó együttes ovis zenei programja. A maga is apuka énekes gitárjával, lendületével, a legkisebbekkel való azonosulási képességével teremti meg azt a vidám hangulatot, ami talán egy életre eggyé olvad kicsik képzeletében a jó üggyel amit Janó bácsitól tanultak az oviban. 

Sanyika – interaktív tantermi  előadás általános iskola alsó évfolyamai számára

Háy János noválla adaptáció Weöres Sándor vereseivel és az előadó, Komlóczi Zoltán dalaival, zenei betéteivel. Bóbita, Bóbita táncol, Fut robog a kicsi kocsi, Juli néni, Kati néni – melyik magyar kisiskolás ne ismerné-e verseket? És a versek mögött álló Weöres Sándort? Sanyikát? 

„Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy ember, úgy hívták, hogy Sanyika. Hát ennek az embernek az volt az érdekessége, hogy Sanyikának hívták egész életében. Nem változott neki a neve, hogy tízévesen ezt mondták volna, hogy Sanyi, tizennyolc évesen meg, hogy Sándor, harmincévesen pedig azt, hogy Sándor úr. Ez az ember mindig csak Sanyika volt. Tulajdonképpen nem is volt más kora neki, úgy értem, hogy egész élete során ugyanolyan idős volt. Ahogyan az angyalok is. Csak azért öregedett meg, hogy ne tűnjön fel hogy ő mindig egykorú. Mert nagyon irigyek az emberek és nagyon haragudtak volna rá.„

Szilveszter – tantermi előadás  7-8. évfolyam számára

Háy János novellaadapátciója alapján készült tantermi színházi előadás. A két szereplős dráma sematikus díszletek között idézi meg egy nyolcadikos fiú élethelyzetét, belső vívódását, külső cselekedeteit. Szilveszter  rossz tanuló, sorra szerzi az elégteleneket, ezt szülei előtt titkolja, hogy matematikából bukásra áll, azt pláne. A nehezen tartott titok, a lebukástól való félelem, az egymásra rakódott hazugságok olyan belső szorongássá fokozódnak, ami cselekvéshez vezet. Szilveszter a központi matematika felvételi napján elszökik otthonról. 

Az interaktív előadás Szilveszter kétségbeesését, élethelyzetéből való kilábalást taglalja. Keresi a válaszokat az olyan kérdésekre, hogy kategorizálhatunk- e egy 14 éves kamaszt pusztán jegyei alapján, kasztosíthatunk-e egy éppen kialakulóban lévő személyiséget csupán teljesítményét nézve. 

Az ország különböző szegleteiben, különböző szociális háttérből érkezett diákoknak tartott majd száz előadás bizonyítja, hogy nagy szükség van az ilyen feldolgozó tantermi színházra. Közösségkovácsoló, önbizalom ébresztő hatása vitathatatlan.

II. Lajos – tantermi vitaszínház középiskolásoknak

Világra épphogy eszmélő kamaszként mit tennénk ha egy egész ország sorsának a súlya nehezedne ránk? Mit tettünk volna mi 1526. augusztus 29-t megelőző napokban? Ha királyságunk, népünk, szeretett országunk sorsa múlik azon hogy hogyan és milyen gyorsan hozzuk meg a döntést?

Interaktív előadásunk ezt a kérdést járja körül. Az ifjú Lajos egy 21.századi épphogy huszonéves laza srác, akinek királyi élete ezidáig nem sok gondot okozott, teendője mindössze annyi, hogy dartsnyíllal vagy konzollal a kezében elérje a high score- t. Ezekben a fontos teendőkban zavarja meg Szulejmán szultán videóhívása amelyben bejelenti, hogy napokon belül megtámadja az Magyarországot. 

Mit csinál ilyenkor egy elkényeztetett királyi sarj? Kire, mire hallgat? A szívére, a tanácsadóira? Mi a jó a hazának, mi a jó a népnek? Csatába menni, irhánkat mentve magunkat megadni?

Ezt a témát járja körül II. Lajos előadásunk. A történelmi tényeken keresztül vizsgálva az ifjú király belső vívódását, bizonytalanságát, önmarcangolását. 

Az előadás végére a diákok talán többet tudnak II. Lajosról mint hogy ő volt a király a mohácsi csata idején és fiatal életének a botló lova és a Csele patak vetett véget.

Mákkirályfi

A darab főhőse a középiskolás Misi, aki egy drogprevenciós iskolai prezentáció készítésekor kerül életében előszőr kapcsolatba a kábítószerrel. A két szálon futó történet központi témája a függőség. Mit nevezünk függőségnek? Hol van az egészséges határ a telefon,
számítógép, internet használatában? Felismerjük-e környezetünkben vagy önmagunkban a függőség jeleit? Hol és hogyan kezdődik, és hogyan fordul át mindez olyan irányba, ami már visszafordíthatatlan? Elcsépelt közhelynek hat, de attól még valóság: a mai felnövekvő generáció életében ez a probléma sokkal intenzívebben jelen van, erősebb befolyással van rájuk, mint korábban bármikor. Elkerülhetetlen, hogy ne beszéljünk róla, de vajon tudunk-e róla valahogy másképp beszélni, úgy, ahogy eddig még soha?

A középiskolás korosztálynak javasolt előadás nem ad sem feloldozást, sem kiutat, sem válaszokat. De segít a keresésben, és nyitva hagyja az ajtót a gondolatok, érzelmek előtt.

Rabok legyünk, vagy…

Interaktív előadás, amely Háy János: Petőfi című novelláját alapul véve dolgozza fel és helyezi új aspektusba 1848. március 15.-nek eseményeit. A drámapedagógiai konvenciókat használó interaktív tantermi előadás nem a történelmi tények alapján, sokkal inkább érzelmi ráhatással, inspirációval bontja ki a forradalom napjának eseményeit. Az előadás menetét a diákok gondolatai és cselekedetei határozzák meg és viszik előre. Az előadás a következő kulcsszavak mentén építi fel magát: rabság, börtön, szabadság, hit.

A tantermi előadás 7-8. évfolyamos diákoknak javasolt.