ESCARGO SZOBASZÍNHÁZ
7633 Pécs, Endresz György u. 2/b.
(Uránváros, PTE Általános Orvosi Kar közelében)
Tel.: +36 30 617 7595
Email: escargohajoja@gmail.com

Területi hatály: Escargo Szobaszínház (a továbbiakban: Színház) teljes területe.
Személyi hatály: A Színház területére belépő személyek.
Időbeli hatály: alulírott keltezésétől a visszavonásig érvényes.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ESCARGO SZOBASZÍNHÁZ JEGYÉRTÉKESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOKRÓL

Kedves Nézőink!

Színházunk előadásaira kizárólag a TIXA online rendszerén keresztül (https://tixa.hu/Escargo-Szobaszinhaz) lehet jegyeket, illetve bérleteket vásárolni. A TIXA rendszerén történő jegyvásárlás maga után vonja, hogy a jegyvásárlással elfogadta a TIXA – Általános Szerződési Feltételeit.

Amennyiben az online jegyvásárlás során problémát tapasztal, kérjük jelezze felénk, vagy keresse a jegyértékesítő rendszer oldalán elérhető telefonszámot, esetleg írjon az ugyfelszolgalat@tixa.hu címre.

Kérjük, hogy az online vásárlás után az e-mailben kapott linkekre kattintva a letöltött PDF-fájlokat nyomtassa ki, vagy beléptetésnél tegye elérhetővé a fájlokat mobiltelefonján, tabletjén!

Előadásainkat, programjainkat érvényes, személyenkénti belépőjeggyel lehet látogatni. Ez alól kivételt képeznek az ingyenes programok, melyekre szükség esetén regisztrációs jegyet kell váltani.

A belépőjegy/regisztrációs jegy megváltásával a Színház látogatója magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a Színház házirendjét.

Diákok és nyugdíjasok az előadásokat kedvezményes jeggyel csak érvényes diák-, illetve nyugdíjas igazolvány felmutatásával látogathatják. A diák és nyugdíjas jegy nem átruházható.

Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására a Színház helyszínén nincs lehetőség.

A Színház címe: 7633 Pécs, Endresz György u. 2/b.

A parkolás az épület előtt és környékén ingyenes.

Színházunk 45 fős közönséget tud fogadni.

Kapunyitás az előadások kezdete előtt fél órával történik, és az előadások kezdetekor bezárásra kerül.

A ruhatár használata ingyenes és téli időszakban (november 01-től – március 01-ig) kötelező. Kérjük, hogy nagy értékű tárgyakat ne hagyjanak a kabátokban, ezekért felelősséget nem vállalunk. A ruhatár az előadást megelőzően a kapunyitástól az előadást követően kapuzárásig tart nyitva.
Helyfoglalás: érkezési sorrendben.

Az előadások előtt és után Escargo Büfénk napi kínálattal várja a közönséget, az előadások alatt zárva tart.

Az előadás kezdetekor az épületet zárjuk. Az előadásra későn érkező vendégeink a helyüket csak szünetben tudják elfoglalni. Amennyiben az előadás során nincs szünet, úgy a késve érkezőket a hely intimitására való tekintettel és nézőink zavartalan szórakozása érdekében már nem áll módunkban beengedni.

A jegyek visszaváltása, cseréje a TIXA általános szerződési feltételei szerint történhet.
A Színház területén elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk, a talált tárgyak iránt az escargohajoja@gmail.com email címen lehet érdeklődni.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐADÁSOK RENDJÉRŐL

Kedves Nézőink!

A tájékoztató kiadásával célunk, hogy kedves Nézőink számára – az alábbi szabályok betartásával – biztosított legyen a zavartalan színházi élmény. Kérünk mindenkit, hogy a szabályok betartásával ezt a célt segítse elő!

A Színház a műsorváltozás és a lemondás jogát fenntartja, az esetleges változásokról honlapunkon, facebook oldalunkon, közönségszervezési irodánkban és jegypénztárunkban adunk tájékoztatást.

A Színház munkatársainak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.

Bárki, aki az előadás rendjét megzavarja, a többi nézőt zavaró magatartást tanúsít, nézőtéri személyzet tagjai felszólíthatják a nézőtér elhagyására. Amennyiben az előadáson résztvevő gyermek az előadás rendjét megzavarja, a többi nézőt zavaró magatartást tanúsít, úgy a nézőtéri személyzet tagjai felszólíthatják a gyermeket és kísérőjét a nézőtér elhagyására.

Kérjük, hogy jegyvásárlásnál vegye figyelembe előadásaink korhatáros besorolását, melyről honlapunkon adunk tájékoztatást.

Előadásainkat mindenki saját felelősségére nézheti meg.
14 év alattiak a Színház előadásait csak felnőtt kísérővel látogathatják. Felnőtt korú látogatóink felelnek a kíséretükben érkezők biztonságáért.

Súlyos alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer-vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy az előadásokat érvényes belépőjeggyel sem látogathatja.

Az előadások alatt a mobiltelefon és más, az előadást zavaró eszköz használata nem megengedett.

Amennyiben vendégünk a nézőtéri személyzet felszólítására sem hagy fel a hivatkozott eszközök használatával, úgy a nézőtéri személyzet tagjai felszólíthatják a nézőtér elhagyására.

Az előadások alatt bármilyen eszközzel (például mobiltelefonnal) történő kép-, videó- vagy hangrögzítés tilos, ez alól kivételt képeznek az előre egyeztetett, hivatalos forgatások. E szabály be nem tartása személyiségi jogi, szerzői-, és szomszédos jogi jogsértés következményeit vonhatja maga után. A látogató a személyzet felszólítására köteles felhagyni a hang-, illetve képrögzítéssel, ellenkező esetben a Színház munkatársai felszólíthatják a nézőtér elhagyására.

Promóciós célból, továbbá TV vagy rádió-felvétel készítése során a Színház egész területén készülhet kép- és hangfelvétel, amelyen bármely látogató véletlenszerűen feltűnhet. A jegy, vagy bérlet megvásárlását, a Színház területére történő belépést, az ehhez való hozzájárulás megadásának tekintjük vendégeink részéről. Az ilyen jellegű szereplés kapcsán vendégeink semmilyen követeléssel nem élhetnek sem a Színházzal, sem a felvétel készítőjével, sem pedig a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben. Az a személy, aki nem kíván ilyen kép-vagy hangfelvételen szerepelni, az általa látogatandó előadást megelőzően az escargohajoja@gmail.com e-mail címen ezt bejelentheti. Ebben az esetben a felvétel céljától függően a Színház munkatársai gondoskodnak e kívánság teljesítéséről.

Ha egy előadás tekintetében kép-és hangfelvétel készül, a nézők átültetésének jogát a Színház fenntartja azzal, hogy az átültetett néző a korábbival legalább azonos árkategóriájú helyet kap. Ilyen esetben az előadás megkezdése előtt a Színház munkatársai tájékoztatják a nézőket az esetleges átültetésről.

Tilos bevinni a nézőterekre olyan tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat.

Felhívjuk kerekesszékes, mozgásukban korlátozott, illetve hallássérült nézőink figyelmét, hogy jegyvásárlás előtt vegyék fel a kapcsolatot színházunk közönségszervezésével, hogy a felmerülő akadályok elhárításában a lehető legtökéletesebb megoldást megtaláljuk.

A színház egész épülete nemdohányzó. Dohányozni kizárólag a színház előtt, a bejárattól minimum 5 méter távolságra lehet.

Rendkívüli esemény (pl. bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) esetén a látogató köteles betartani a Színház munkatársainak utasításait, és követni az előírásokat.

Kérjük, hogy minden, a Színház területén történt balesetet, rosszullétet, rendkívüli eseményt nézőtéri munkatársainknak haladéktalanul jelezni szíveskedjenek, lehetővé téve ezzel a gyors intézkedést.

Minden látogató köteles a Színház helyiségeit és eszközeit, berendezési tárgyait rendeltetésüknek megfelelően használni.

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt nézőink segítségét, szíves közreműködését.

Minden kedves nézőnknek jó szórakozást kívánunk!

Pécs, 2022. január 20.
ESCARGO SZOBASZÍNHÁZ