RABOK LEGYÜNK - INTERAKTÍV ÉLŐSZEREPLŐS ELŐADÁS

Időtartam: 60 perc

5-7. évfolyam számára

Drámás konvenciókat használó előadás, melyben szükség van a gyerekek fantáziájára, játékosságára. Nem szokványos színházi előadás, a diákok a színészekkel (és drámatanárokkal) közösen jutnak el a darab reflektív szakaszáig. Az előadás ötletének alapja Háy János „Petőfi” című novellája, mely az 1848. március 15-i eseményeket nem értelmileg, hanem érzelmileg dolgozza fel. Felhasználva a következő szavakat: rabság, börtön, szabadság, hit. Az előadás szakít a szokványos március 15-i műsorok jellegével is, mert nem a történelmiség, hanem a gyerekek gondolatai és tettei határozzák az előadás menetét. Foglalkozásunk célja, hogy megszokott, formális csoport, az osztály és az azon belüli természetesen szerveződő csoportok, klikkek mellett a résztvevők újabb kapcsolódási pontokat találjanak egymással, és így nyitottabban forduljanak a közösségük tagjai felé. Ezt jól szolgálják az egyéni és csoportos felelősségről szóló játékok. A máskor kevéssé előkerülő témákban folytatott csoportos beszélgetés, vita a résztvevőkben elősegítheti a kérdésekkel való további foglalkozást. A foglalkozás fő kérdésköre: az egyéni és a társadalmi szabadság.

Soproni Tankerületi Központ – 2023. október 24-től november 9-ig - 23 előadás