Alapi Tóth Zoltán

alapító, művészeti vezető

Mozgalmas gyerekkorom Alapon a mai napig meghatározója világlátásomnak, az élethez való hozzáállásomnak .  Anyukám, a kis falusi iskola igazgatónője korát megelőzve, fáklyavivőként reformálta meg mindazt amit a nyolcvanas évek poroszos szelleme az oktatásról gondolt. Ebben a mindig jobbításra, újításra törekvő miliőben felnőve természetes volt, hogy felnőttként  is az újítás, jobbítás lehetőségeit kerestem és keresem a mai napig. A színház, a dráma és a pedagógia ehhez kitűnő keret. Ezért is vezetett az utam a sárbogárdi gimnáziumból  a Pécsi Tudományegyetem történelem- színház, majd a Színművészeti Egyetem színházi nevelési szakára. 

A többi pedig jött magától. Egyik feladat hozta a másikat, egyik tevékenységből már nőtt is ki a következő. A tanítás, színházi- és filmrendezés mellett álmodtam meg  és lelkes társak segítségével  hoztam létre az Apolló Kulturális Egyesületet, az Escargo Színházi Nevelési Szövetkezetet, az Escargo Szobaszínházat, így lettem az Országos Diákszínjátszó Egyesület elnöke.  Zsombor nevű kisfiam mellett ezek az én kedves gyermekeim.  Első botladozó lépéseiktől fogva fogom a kezüket és figyelem fejlődésüket napról-napra, hétről-hétre, évről-évre.

Sramó Gábor

művészeti tanácsadó

Pécsett születtem, Pécsett lakom, óvodától-egyetemig Pécs határozta meg létem keretét  és egy kis vargabetű után határozza meg a mai napig. Ezért is olyan  fontos számomra a város kulturális élete, a kultúra magányos  szigeteinek egy közös cél érdekébe állítása,  a régi pezsgő művészi-  és színházi élet újraálmodása.  A Bóbita Bábszínház igazgatójaként régóta működöm együtt az Escargo társulatával. Közös produkciók, baráti, szakmai szálak fűznek össze bennünket, ezért is vállaltam a művészeti tanácsadó hálás szerepét.

Weibl Anita

gazdasági menedzser

A legtisztább, legnemesebb kezdeményezés mögött is ott áll a disznófejű nagyúr, a pénz. A legtisztább, legnemesebb kezdeményezés mögött is kell lennie egy gazdasági szakembernek aki mindent kézben tart azért, hogy a tiszta és nemes kezdeményezés gördülékenyen haladjon a maga útján. Ennek a gördülékenységnek a koordinálása a feladatom az Escargo Társulatnál és a Szobaszínházban.  Pedagógusi végzettségemmel és gitáros múltammal nemcsak gazdaságilag látom át a Színházi Nevelési Szövetkezet működését, de érzelmileg is kötődöm annak küldetéséhez, ars poeticájához.

Mester Nikoletta

designer

A Jó  bornak nem kell cégér, tartja a mondás. Ez a szentencia már rég nem helytálló, főként nem a 21. század mindent gyors képi megjelenítésre alapozott világában. A legjobb előadásnak  is kell a cégér analóg és digitális formában. E modern cégér készítése a feladatom a színfalak mögött. Plakátok, kiajánlók, szórólapok grafikai tervezése tartozik feladatkörömbe.

Novák Emese

szervező, kreatív munkatárs

Úgy tartják színház az egész világ. Tragédiák, komédiák, olykor csak  realista színjátékok vezetnek át az életen. Ezt szeretjük látni a színpadon is. Mozzanatokat saját valós vagy képzeletbeli életünkből, átélni valaha volt és valaha lesz emberek kollektív örömét, bánatát, a világ csodáit és szörnyűségeit. A mi kis színházunkban sincsen ez másképp. Közönségünk mindent látni akar a világból. Nevetni akar, megrendülni, zenét, táncot látni,  ovációt és dermedt csendet átélni.  A feladatom az Escargoban ezeknek az élményeknek a hozzánk juttatása. A háttérből felügyelni, hogy saját darabjaink és vengégjátékaink tegyék a dolgukat. Nevettessenek, ríkassanak, vitáztassanak, élményt adjanak. Hogy közönségünk úgy érezze itt többet kap mint 90 perc színjátékot. Hogy aki belép a Endresz György utcai színházkapun, az érezze hogy most egy rövid időre megáll az idő és adja át magát az itt lenni jó érzésének. Lelkes csapattal az oldalamon ezen fáradozok előadásról- előadásra.

Viszt Szabina

pályázatfigyelő

A színházcsinálás első kelléke a lelkesedés. Második- bármilyen materiálisan hangzik is- az anyagi javak.  Pályázatfigyeléssel, pályázati anyagok írásával, elszámolásával ehhez segítem hozzá a Társulatot. Munkámmal próbálom azt a közeget megteremteni színjátszóink számára, amelyben gondtalanul írhatnak, létrehozhatnak, játszhatnak.

Czukor Zsolt

pénzügyi vezető

Kimenő számlák, bejövő számlák, közte a mérleg. Leegyszerűsítve így működik egy vállalkozás. Ez az Escargo Szobaszínház esetében sincs másképp. Asztalon tornyosuló számlák, kifizetésre váró tételek, bejövő összegekre való  várakozás. Mérlegképes könyvelőként ebben próbálok egynesúlyt teremteni, a mérleg serpenyőjének ingadozását követni és a jó irányba billenteni.